Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3932157
12-04-2007 13:00
WYDZIAŁY URZĘDU

Schemat organizacyjny

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

 WojewodaBiuro WojewodyBW

Zespół Doradców WojewodyZDW
  Wydział Nadzoru i Kontroli NK

Zespół Radców PrawnychZRP
 Wydział Finansów i BudżetuFB
  Wydział Infrastruktury IB
 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoBZK
  Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi FE
 Zespół do Spraw  Ochrony Informacji NiejawnychIN
 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
GK
 Wicewojewoda Wydział Polityki SpołecznejPS
  Wydział Spraw Obywatelskich i CudzoziemcówSO
 Wydział Gospodarki Nieruchomościami GN
Dyrektor Generalny  Biuro Organizacyjne i KadrOK
 Biuro GospodarczeBG
 Wydział Instytucji Pośredniczącej w CertyfikacjiIPOC
 Zespół Audytu Wewnetrznego ZAW

 

W Urzędzie działają podlegający bezpośredniemu zwierzchnictwu Wojewody:

- Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
- Zespół Radców Prawnych
- Zespół Doradców Wojewody
- Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.


W Urzędzie działają podlegający bezpośredniemu zwierzchnictwu Dyrektora Generalnego:
- Zespół Audytu Wewnętrznego
- Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakościąautor:
Magdalena Kaliczyńska
zatwierdził do publikacji:
Maria Ejgierd
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 23-05-2012 09:43 przez
Izabela Milczarek
czytany: 48179
Rejestr zmian
 

Drukuj   
 
Biuro Wojewody
 
Wydział Nadzoru i Kontroli
 
Wydział Finansów i Budżetu
 
Wydział Infrastruktury
 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 
Wydział Polityki Społecznej
 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
 
Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji
 
Zespół Audytu Wewnętrznego
 
Biuro Organizacyjne i Kadr
 
Zespół Radców Prawnych
 
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
 
Zespół Doradców Wojewody
 
Biuro Gospodarcze
 
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
 
Zgłoś błąd