Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMISJE I ZESPOŁY


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
- Kolegium Doradcze Wojewody
- Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
- Komisja egzaminacyjna - dot. instruktorów nauki jazdy
- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Wojewódzki Komitet Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa
- Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Lubuskim
- Komisja Dyscyplinarna Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego
- Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3887136
14-05-2007 08:00
KOMISJE I ZESPOŁY

KOLEGIUM DORADCZE WOJEWODY

WOJEWÓDZKA KOMISJA DIALOGU SPOŁECZNEGO


KOMISJA EGZAMINACYJNA DO SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY SKIEROWANYCH NA EGZAMIN PRZEZ STAROSTĘ


WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


WOJEWÓDZKI KOMITET OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA

LUBUSKI KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAMY ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

KOMISJA DYSCYPLINARNA LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO

WOJEWÓDZKA KOMISJA DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCHautor:
Małgorzata Staśkiewicz
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Staśkiewicz
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-06-2012 10:14 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 31372
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd