Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3887207
20-02-2008 10:00
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informujemy, że zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Lubuski Urząd Wojewódzki świadczy usługi drogą elektroniczną. Z usług elektronicznych można korzystać wypełniając formularze elektroniczne dostępne poprzez:

ePUAP znajdujący się pod adresem http://epuap.gov.pl/

Skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga w obu przypadkach złożenia podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego

W celu uniknięcia problemów związanych z korzystaniem z dostępnych usług prosimy o zapoznanie się z instrukcjami zamieszczonymi na wskazanych stronach.autor:
Jacek Madej
zatwierdził do publikacji:
Jacek Madej
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 02-11-2011 10:54 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 21439
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd