Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3834563
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia

2017.01.18 07:45
Edycja treści artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB.II.AAnt.7160-22/10
Wykonał:

2015.10.19 13:19
Edycja treści artykułu PROTOKOŁY Z KONTROLI ORAZ WYSTĄPIENIA POKONTROLNE PRZEPROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 2012
Wykonał:

2014.08.20 14:12
Edycja treści artykułu ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY Nr 25
Wykonał:

2014.08.20 14:04
Edycja treści artykułu ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY Nr 25
Wykonał:

2014.08.20 13:59
Przypisanie artykułu ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY Nr 25 do działu / PRAWO / ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY / 2004
Wykonał:

2014.08.20 13:57
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY Nr 25
Wykonał:

2013.09.04 12:29
Przypisanie artykułu Zarządzenie Nr 419 Wojewody Lubuskiego do działu / PRAWO / ZARZĄDZENIA WOJEWODY / 2011
Wykonał:

2013.09.04 12:28
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zarządzenie Nr 419 Wojewody Lubuskiego
Wykonał:

2013.09.04 12:24
Przypisanie artykułu Zarządzenie Nr 392 Wojewody Lubuskiego do działu / PRAWO / ZARZĄDZENIA WOJEWODY / 2011
Wykonał:

2013.09.04 12:23
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zarządzenie Nr 392 Wojewody Lubuskiego
Wykonał:

2013.09.04 12:21
Przypisanie artykułu Zarządzenie Nr 276 Wojewody Lubuskiego do działu / PRAWO / ZARZĄDZENIA WOJEWODY / 2011
Wykonał:

2013.09.04 12:18
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zarządzenie Nr 276 Wojewody Lubuskiego
Wykonał:

2012.10.22 09:29
Edycja treści artykułu PROTOKOŁY Z KONTROLI ORAZ WYSTĄPIENIA POKONTROLNE PRZEPROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 2011 IV KWARTAŁ
Wykonał:

2012.10.22 09:28
Edycja treści artykułu PROTOKOŁY Z KONTROLI ORAZ WYSTĄPIENIA POKONTROLNE PRZEPROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 2011 IV KWARTAŁ
Wykonał:

2012.10.09 09:59
Edycja treści artykułu Zarządzenie Wojewody nr 282
Wykonał:

2012.10.05 11:51
Edycja treści artykułu PROJEKTY WYSTĄPIEŃ POKONTROLNYCH ORAZ WYSTĄPIENIA POKONTROLNE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW W 2012 ROKU
Wykonał:

2012.10.04 12:32
Edycja treści artykułu SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY W BIURZE WOJEWODY
Wykonał:

2012.10.04 10:58
Edycja treści artykułu NPPDL ETAP II: BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOSĆ – ROZWÓJ
Wykonał:

2012.10.04 10:24
Edycja treści artykułu Inspektor ds. obsługi medialnej w Biurze Wojewody
Wykonał:

2012.10.04 10:21
Przypisanie artykułu Inspektor ds. obsługi sekretariatu wojewody w Biurze Wojewody do działu / PRACA / WYNIKI NABORÓW
Wykonał:

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia

Zgłoś błąd