Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Majątek


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3932109
13-07-2012 07:00
Majątek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. posiada majątek o łącznej wartości początkowej: 38.731.041,36 zł   ( stan na dzień 30.06.2012 rok.)

W jego skład wchodzą:

0.Grunty  o wartości  9.950.789,26 zł

I.  Nieruchomości o wartości   8.186.331,98 zł ( w tym budynki)

II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości  3.231.304,78 zł

Ulice i place, parking

III. Maszyny energetyczne o wartości  197.760,73 zł

Agregaty  prądotwórcze

IV. Komputery i drukarki o wartości  6.150.501,96 zł

Komputery,  serwery, drukarki, skanery, ploter 

V. Specjalistyczne urządzenia i aparaty o wartości  345.247,42 zł

System nadzoru telewizyjnego, kamery

VI. Urządzenia techniczne o wartości  3.882.678,08 zł

Centrala telefoniczna, telefaksy, urządzenia radioodbiorcze i radiotelefoniczne, klimatyzatory, urządzenia alarmujące i sygnalizacyjne

VII. Środki transportu  o wartości  1.457.980,81 zł

1. Samochody osobowe  szt. 17

VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 2.019.060,66 zł

Kserokopiarki,  wyposażenie biurowe,  projektory, domki kempingowe

IX. Wyposażenie o wartości  3.309.385,68 zł

Biurka, szafy, stoliki, krzesła, maszynki do liczenia, aparaty telefoniczne i fotograficzne, telefony komórkowe, grzejniki, wentylatory, skanery, niszczarki, sprzęt RTV, sprzęt kuchenny elektryczny.

Sporządziła:
Bożena Krystkiewiczautor:
Bożena Krystkiewicz
zatwierdził do publikacji:
Sebastian Franas
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 4728
Rejestr zmian
 

24-04-2012 12:55
Informacja o majątku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego;
1) załącznik nr 1 - zbędny sprzęt - środki trwałe
2) załącznik nr 2 - zbędne - pozostałe środki. 
Wnioski o nieodpłatne przekazanie ww. składników majątku ruchomego można składać do dnia 20 czerwca 2012 r. na adres: Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Pani Bożena Krystkiewicz tel. (95) 7115 213,
email: bozena.krystkiewicz@lubuskie.uw.gov.pl majatek_luw_31122011.doc      pobierz dokument

 zalacznik1.xls      zbędny sprzęt - środki trwałe

 zalacznik2.xls      zbędne - pozostałe środkiautor:
Bożena Krystkiewicz
zatwierdził do publikacji:
Sebastian Franas
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 14-05-2012 11:02 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 4938
Rejestr zmian
 

15-07-2011 14:15
Majątek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego stan na dzień 30.06.2011r.


Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. posiada majątek o łącznej wartości: 28.246.853,81 zł   ( stan na dzień 30.06.2011 rok.)

W jego skład wchodzą:

I.  Nieruchomości o wartości   7.726.172,13 zł ( w tym budynki)

II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości  3.231.304,78 zł
     - Ulice i place, parking

III. Maszyny energetyczne o wartości  197.760,73 zł
      - Agregat prądotwórczy

IV. Komputery i drukarki o wartości  5.766.851,99 zł
     - Komputery,  serwery, drukarki, skanery, UPS, ploter

V. Specjalistyczne urządzenia i aparaty o wartości  345.247,42 zł
    - System nadzoru telewizyjnego, kamery

VI. Urządzenia techniczne o wartości  3.907.878,03 zł
     - Centrala telefoniczna, telefaksy, urządzenia radioodbiorcze i radiotelefoniczne, klimatyzatory, 
        urządzenia filtrowentylacyjne, urządzenia alarmujące i sygnalizacyjne

VII. Środki transportu  o wartości  1.605.980,82 zł
      - Samochody osobowe  szt. 18

VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 2.018.364,26 zł
        - Kserokopiarki,  wyposażenie biurowe, maszyna czyszcząca, projektory, domki kempingowe

IX. Wyposażenie o wartości  3.447.293,65 zł
     - Biurka, szafy, regały, krzesła, maszyny do pisania i liczenia, aparaty telefoniczne i fotograficzne,
       telefony komórkowe, grzejniki, wentylatory, skanery, niszczarki, sprzęt RTVautor:
Bożena Krystkiewicz
zatwierdził do publikacji:
Sebastian Franas
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 15-07-2011 14:31 przez
Izabela Milczarek
czytany: 5647
Rejestr zmian
 

07-02-2011 00:00
Majątek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Majątek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. posiada majątek o łącznej wartości: 28.541.501,88zł  (stan na dzień 31.12.2010r.)

W jego skład wchodzą:
 
I.  Nieruchomości o wartości 7.223.573,08zł (w tym budynki).

II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 4.081.199,59zł.
Ulice i place, parking

III. Maszyny energetyczne o wartości  197.760,73zł.
Agregat prądotwórczy

IV. Komputery i drukarki o wartości  5.619.209,48zł.
Komputery,  serwery, drukarki, skanery, UPS, ploter  

V. Specjalistyczne urządzenia i aparaty o wartości  345.247,42zł.
System nadzoru telewizyjnego, kamery.

VI. Urządzenia techniczne o wartości  3.906.916,33zł.
Centrala telefoniczna, telefaksy, urządzenia radioodbiorcze i radiotelefoniczne, klimatyzatory, urządzenia filtrowentylacyjne, urządzenia alarmujące i sygnalizacyjne

VII. Środki transportu  o wartości  1.775.472,71zł.
1. Samochody osobowe  szt. 20

VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 2.008.581,46zł
Kserokopiarki,  wyposażenie biurowe, maszyna czyszcząca, projektory, domki kempingowe

IX. Wyposażenie o wartości  3.383.541,08zł.
Biurka, szafy, regały, krzesła, maszyny do pisania i liczenia, aparaty telefoniczne i fotograficzne, telefony komórkowe, grzejniki, wentylatory, skanery, niszczarki, sprzęt RTV

autor:
Bożena Krystkiewicz
zatwierdził do publikacji:
Tomasz Nowicki
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 07-02-2011 11:28 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 6092
Rejestr zmian
 

19-07-2010 00:00
Majątek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego stan na dzień 30.06.2010r.

Majątek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

 
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. posiada majątek o łącznej wartości: 27.641.516,84 zł   ( stan na dzień 30.06.2010 rok.)
 
W jego skład wchodzą:
 
I.  Nieruchomości o wartości   6.742.993,91 zł ( w tym budynki)
 
1.Siedziba Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8
2. Siedziba Archiwum LUW ul. Fabryczna 71.
3. Siedziba Archiwum LUW Zielona Góra ul. Różana 13
4. Baza Transportowa ul. Młyńska 12.
 

II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości  4.081.199,59 zł

       Ulice i place, parking
 

III. Maszyny energetyczne o wartości  197.760,73 zł
       
Agregat prądotwórczy
 
IV. Komputery i drukarki o wartości  5.644.411,64 zł
     Komputery,  serwery, drukarki, skanery, UPS, ploter  
 
V. Specjalistyczne urządzenia i aparaty o wartości  348.653,96 zł 
    Syst
em nadzoru telewizyjnego, kamery
 
VI. Urządzenia techniczne o wartości  3.706.134,07 zł

Centrala telefoniczna, telefaksy, urządzenia radioodbiorcze i radiotelefoniczne, klimatyzatory, 
urządzenia filtrowentylacyjne, urządzenia alarmujące i sygnalizacyjne
 

VII. Środki transportu  o wartości  1.644.qw472,71 zł

 
Samochody osobowe  szt. 19

VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 1.950.078,80 zł

 
Kserokopiarki,  wyposażenie biurowe, maszyna czyszcząca, projektory, domki kempingowe

IX. Wyposażenie o wartości  3.325.811,43 zł

 
Biurka, szafy, regały, krzesła, maszyny do pisania i liczenia, aparaty telefoniczne i fotograficzne, telefony komórkowe, grzejniki, wentylatory, skanery, niszczarki, sprzęt RTV
 
 
 

autor:
Bożena Krystkiewicz
zatwierdził do publikacji:
Tomasz Nowicki
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 19-07-2010 10:31 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 6580
Rejestr zmian
 

21-01-2010 00:00
Majątek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego stan na dzień 31.12.2009r.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. posiada majątek o łącznej wartości: 26.606.559,42zł   ( stan na dzień 31.12.2009 rok.)
 


W jego skład wchodzą:
 
I.  Nieruchomości o wartości   6.728.021,14 zł ( w tym budynki)
 
1. Siedziba Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8
2. Siedziba Archiwum LUW ul. Fabryczna 71.
3. Siedziba Archiwum LUW Zielona Góra ul. Różana 13
4. Baza Transportowa ul. Młyńska 12.
 

II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości  4.081.199,59 zł

Ulice i place, parking

III. Maszyny energetyczne o wartości  197.760,73 zł

Agregat prądotwórczy

IV. Komputery i drukarki o wartości  5.290.401,60 zł

Komputery, terminale, serwery, drukarki, UPS, ploter 

V. Specjalistyczne urządzenia i aparaty o wartości  348.653,96 zł

System nadzoru telewizyjnego, kamery

VI. Urządzenia techniczne o wartości  3.661.358,36 zł

Centrala telefoniczna, telefaksy, urządzenia radioodbiorcze i radiotelefoniczne, klimatyzatory, urządzenia filtrowentylacyjne, urządzenia alarmujące i sygnalizacyjne

VII. Środki transportu  o wartości  1.455.007,07 zł

1. Samochody osobowe  szt. 18
 
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 1.943.121,14 zł 

Kserokopiarki,  wyposażenie biurowe, maszyna czyszcząca, projektory, domki kempingowe
 
IX. Wyposażenie o wartości  2.901.035,83 zł
 
Biurka, szafy, regały, krzesła, maszyny do pisania i liczenia, aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, grzejniki, wentylatory
 
 autor:
Bożena Krystkiewicz
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 21-01-2010 09:24 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 7185
Rejestr zmian
 

20-07-2009 00:00
Majątek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego stan na dzień 30.06.2009 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. posiada majątek o łącznej wartości: 22.571.527,63 zł   ( stan na dzień 30.06.2009 rok.)

W jego skład wchodzą:

I.  Nieruchomości o wartości   6.728.021,14 zł ( w tym budynki)

1.Siedziba Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8
2. Siedziba Archiwum LUW ul. Fabryczna 71.
3. Siedziba Archiwum LUW Zielona Góra ul. Różana 13
4. Baza Transportowa ul. Młyńska 12.

II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości  836.087,70 zł
    
 Ulice i place, parking

III. Maszyny energetyczne o wartości  197.760,73 zł

Agregat prądotwórczy

IV. Komputery i drukarki o wartości  5.001.054,33 zł

Komputery, terminale, serwery, drukarki, UPS, ploter  

V. Specjalistyczne urządzenia i aparaty o wartości  345.008,60 zł

System nadzoru telewizyjnego, kamery

VI. Urządzenia techniczne o wartości  3.576.874,10 zł

Centrala telefoniczna, telefaksy, urządzenia radioodbiorcze i radiotelefoniczne, klimatyzatory, urządzenia filtrowentylacyjne, urządzenia alarmujące i sygnalizacyjne

VII. Środki transportu  o wartości  1.414.706,60 zł

1.Samochody osobowe  szt. 17

VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 1.756.949,20 zł

Kserokopiarki,  wyposażenie biurowe, maszyna czyszcząca, projektory, domki kempingowe

IX. Wyposażenie o wartości  2.715.065,23 zł

Biurka, szafy, regały, krzesła, maszyny do pisania i liczenia, aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, grzejniki, wentylatory.


autor:
Bożena Krystkiewicz
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Barbara Koziorowicz
czytany: 7706
Rejestr zmian
 

04-03-2009 00:00
Majątek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego stan na dzień 31.12.2008 r.Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. posiada majątek o łącznej wartości:
                      22.761.821,07 zł   ( stan na dzień 31.12.2008 rok.)

W jego skład wchodzą:

I. Nieruchomości o wartości   6.731.945,14 zł ( w tym budynki)

1.Siedziba Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8
2.Siedziba Archiwum LUW ul. Fabryczna 71.
3.Siedziba Archiwum LUW Zielona Góra ul. Różana 13
4.Baza Transportowa ul. Młyńska 12.

II.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości  836.087,70 zł
    
 Ulice i place, parking

III.Maszyny energetyczne o wartości  197.760,73 zł

Agregat prądotwórczy

IV. omputery i drukarki o wartości  5.077.819,30 zł

Komputery, terminale, serwery, drukarki, UPS, ploter  

V.Specjalistyczne urządzenia i aparaty o wartości  345.008,60 zł

System nadzoru telewizyjnego, kamery

VI.Urządzenia techniczne o wartości  3.576.874,10 zł

Centrala telefoniczna, telefaksy, urządzenia radioodbiorcze i radiotelefoniczne, klimatyzatory, urządzenia filtrowentylacyjne, urządzenia alarmujące i sygnalizacyjne

VII. Środki transportu  o wartości  1.429.509,17 zł

1.Samochody osobowe  szt. 17

VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 1.808.431,78 zł

Kserokopiarki, maszyny do pisania, wyposażenie biurowe, maszyna czyszcząca

IX. Wyposażenie o wartości  2.758.384,55 zł

Biurka, szafy, regały, krzesła, maszyny do pisania i liczenia, aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, grzejniki, wentylatoryautor:
Bożena Krystkiewicz
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 20-07-2009 14:15 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 8007
Rejestr zmian
 

01-08-2008 09:00
Majątek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego stan na dzień 31.07.2008r.

 

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. posiada majątek o łącznej wartości: 20.274.581,07 zł   ( stan na dzień 31.07.2008 rok.)

W jego skład wchodzą:

I.  Nieruchomości o wartości   6.236.877,26 zł ( w tym budynki)

1.Siedziba Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8
2. Siedziba Archiwum LUW ul. Fabryczna 71.
3. Siedziba Archiwum LUW Zielona Góra ul. Różana 13
4. Baza Transportowa ul. Młyńska 12.

II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości  814.127,70 zł
 
 Ulice i place, parking

III. Maszyny energetyczne o wartości  163.277,33 zł

Agregat prądotwórczy

IV. Komputery i drukarki o wartości  3.784.342,91 zł

Komputery, terminale, serwery, drukarki, UPS, ploter 

V. Specjalistyczne urządzenia i aparaty o wartości  340.283,13 zł

System nadzoru telewizyjnego, kamery

VI. Urządzenia techniczne o wartości  3.454.028,74 zł

Centrala telefoniczna, telefaksy, urządzenia radioodbiorcze i radiotelefoniczne, klimatyzatory, urządzenia filtrowentylacyjne, urządzenia alarmujące i sygnalizacyjne

VII. Środki transportu  o wartości  1.513.509,17 zł

1. Samochody osobowe  szt. 17

VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 1.448.256,53 zł

Kserokopiarki, maszyny do pisania, wyposażenie biurowe, maszyna czyszcząca

IX. Wyposażenie o wartości  2.519.878,33 zł

Biurka, szafy, regały, krzesła, maszyny do pisania i liczenia, aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, grzejniki, wentylatoryautor:
Bożena Krystkiewicz
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 8696
Rejestr zmian
 

30-04-2008 11:00
Majątek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego stan na dzień 30.04.2008r.

 

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. posiada majątek o łącznej wartości: 20.726.792,50 zł   ( stan na dzień 30.04.2008 rok.)

W jego skład wchodzą:

I.  Nieruchomości o wartości   6.236.877,26 zł ( w tym budynki)

1.Siedziba Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8
2. Siedziba Archiwum LUW ul. Fabryczna 71.
3. Siedziba Archiwum LUW Zielona Góra ul. Różana 13
4. Baza Transportowa ul. Młyńska 12.

II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości  814.127,70 zł
 
 Ulice i place, parking

III. Maszyny energetyczne o wartości  163.277,33 zł

Agregat prądotwórczy

IV. Komputery i drukarki o wartości  4.055.889,60 zł

Komputery, terminale, serwery, drukarki, UPS, ploter 

V. Specjalistyczne urządzenia i aparaty o wartości  340.283,13 zł

System nadzoru telewizyjnego, kamery

VI. Urządzenia techniczne o wartości  3.467.449,89 zł

Centrala telefoniczna, telefaksy, urządzenia radioodbiorcze i radiotelefoniczne, klimatyzatory, urządzenia filtrowentylacyjne, urządzenia alarmujące i sygnalizacyjne

VII. Środki transportu  o wartości  1.567.654,26 zł

1. Samochody osobowe  szt. 19

VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 1.487.081,33 zł

Kserokopiarki, maszyny do pisania, wyposażenie biurowe, maszyna czyszcząca

IX. Wyposażenie o wartości  2.594.152,00 zł

Biurka, szafy, regały, krzesła, maszyny do pisania i liczenia, aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, grzejniki, wentylatoryautor:
Bożena Krystkiewicz
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 09-05-2008 12:24 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 8943
Rejestr zmian
 

11-04-2007 12:37
Majątek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego stan na dzień 31.07.2007r

 

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
posiada majątek o łącznej wartości: 20.710.920,81zł 
(stan na dzień 31.07.2007 rok.)

W jego skład wchodzą:

I.  Nieruchomości o wartości   6.534.334,60 zł ( w tym budynki)

1.Siedziba Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8
2. Siedziba Archiwum LUW ul. Fabryczna 71.
3. Siedziba Archiwum LUW Zielona Góra ul. Różana 13
4. Baza Transportowa ul. Młyńska 12.

II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości  814.127,70 zł
 
 Ulice i place, parking

III. Maszyny energetyczne o wartości  163.277,33 zł

Agregat prądotwórczy

IV. Komputery i drukarki o wartości  3.966.719,78 zł

Komputery, terminale, serwery, drukarki, UPS, ploter 

V. Specjalistyczne urządzenia i aparaty o wartości  340.283,13 zł

System nadzoru telewizyjnego, kamery

VI. Urządzenia techniczne o wartości  3.337.993,62 zł

Centrala telefoniczna, telefaksy, urządzenia radioodbiorcze i radiotelefoniczne, klimatyzatory, urządzenia filtrowentylacyjne, urządzenia alarmujące i sygnalizacyjne

VII. Środki transportu  o wartości  1.506.118,73 zł

1. Samochody osobowe  szt. 19

VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 1.445.325,20zł

Kserokopiarki, maszyny do pisania, wyposażenie biurowe, maszyna czyszcząca

IX. Wyposażenie o wartości  2.602.740,72 zł

Biurka, szafy, regały, krzesła, maszyny do pisania i liczenia, aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, grzejniki, wentylatoryautor:
Bożena Krystkiewicz
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 21-02-2008 14:57 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 9763
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd