Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Delegatura Urzędu


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3932135
27-04-2007 13:00
Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Pracami Delegatury LUW w Zielonej Górze kieruje:
Maria Brygida Grzybowicz - Starszy Inspektor Wojewódzki

e-mail: maria.grzybowicz@lubuskie.uw.gov.pl

Sekretariat:

Lidia Maćkowska
Nr tel.:  (68) 4 527 107
e-mail:   sekretariat.delegatura@lubuskie.uw.gov.pl

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra, pokój 129
Nr tel.: (068) 4 527 100 centrala
Nr fax  (068) 4 527-180

Godziny pracy urzędu:

Od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30


Oddział Paszportów w Delegaturze przyjmuje interesantów w godzinach:

    poniedziałek 9.00 - 15.00
 * wtorek 9.00 - 15.00
    środa 9.00 - 15.00
    czwartek 9.00 - 18.00
    piątek 9.00 - 15.00

*  przyjęcia interesantów w okresie od 01.04. do 30.09. odbywają się w godzinach od 9.00-18.00

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Kierownika Delegatury odbywa się codziennie w godzinach pracy urzędu.

Archiwum zakładowe

tel. (068) 45 27 100, (068) 45 27 175, pokój 128, I piętro


Zakres działania delegatury:

 1. w zakresie administracyjno-organizacyjnym: prowadzenie obsługi kancelaryjnej, administracyjnej i organizacyjnej delegatury Urzędu;
 2. prowadzenie spraw archiwum zakładowego, w tym wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych;
 3. w zakresie finansowym - prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie oraz w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie przekazywanych dotacji budżetowych;
 4. w zakresie geodezji:
  a) kontrola i nadzór nad działalnością administracji geodezyjnej i kartograficznej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego,
  b) prowadzenie spraw związanych z uwłaszczaniem i regulacją prawa własności gospodarstw i nieruchomości rolnych
  c) załatwianie spraw związanych z uwłaszczaniem państwowych osób prawnych;
  d) załatwianie spraw dotyczących komunalizacji mienia na rzecz gmin,
  e) prowadzenie list kandydatów zarejestrowanych w zlikwidowanych spółdzielniach mieszkaniowych z terenu byłego województwa zielonogórskiego;
 5. w zakresie spraw obywatelskich i cudzoziemców:
  a) załatwianie spraw związanych z wydawaniem i unieważnianiem paszportów,
  b) prowadzenie zadań z zakresu realizacji zaproszeń cudzoziemców,
  c) prowadzenie na terenie województwa zadań związanych z wydalaniem cudzoziemców;
 6. w zakresie polityki społecznej:
  a) prowadzenie spraw z zakresu merytorycznego nadzoru nad wymaganym standardem usług świadczonych przez urzędy pracy oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w urzędach pracy na terenie województwa;
  b) kontrola przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy;
 7. w zakresie zarządzania kryzysowego, prowadzenie gospodarki magazynowej sprzętu obrony cywilnejautor:
Maria Brygida Grzybowicz
zatwierdził do publikacji:
Maria Brygida Grzybowicz
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 05-03-2012 13:09 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 13231
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd