Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE : Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
- Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
- Rejestr jednstek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w Województwie Lubuskim
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3572468
23-04-2009 08:00
WOJEWÓDZKI PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

2012-07-11
Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Lubuskiego - zatwierdzony przez Ministra Zdrowia (tekst jednolity).

Załączniki do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Lubuskiego - zatwierdzony przez Ministra Zdrowia.
 2011-10-26 Pismo Minister Zdrowia w sprawie akceptacji aktualizacji Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Lubuskiego.
  Tabela 8 - zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 1.10.2011r.
 2011-10-13  Pismo Wojewody Lubuskiego do Ministra Zdrowia w sprawie aktualizacji Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Lubuskiego.
 2011-09-05  Pismo Dyrektora 105 Szpitala Wojskowego w Żarach do Koordynatora Ratownictwa Medycznego Województwa Lubuskiego  w sprawie lokalizacji lądowiska śmigłowców LPR w Żaganiu.
 2011-08-31  Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego do Wojewody Lubuskiego z prośbą o przekazanie liczby i rozmieszczenia jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w powiatach wzdłuż wojewódzkich granic administracyjnych.
   Załącznik do pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z danymi jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w powiatach wzdłuż wojewódzkich granic administracyjnych województwa zachodniopomorskiego.
 2011-08-23  Opinia Komendanta Powiatowej PSP w Żaganiu skierowana do Kierownika Pogotowia Ratunkowego w Żaganiu w sprawie lokalizacji lądowiska śmigłowców LPR na terenie miasta Żagań.
 2011-07-27  Pismo Wojewody Wielkopolskiego do Wojewody Lubuskiego dot. przekazania podpisanego egzemplarza porozumienia o współpracy w zakresie ratownictwa medycznego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Wojewodą Wielkopolskim.
   Porozumienie o współpracy w zakresie ratownictwa medycznego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Wojewodą Wielkopolskim.
 2011-07-25  Pismo Wojewody Wielkopolskiego do Wojewody Lubuskiego z prośbą o przekazanie liczby i rozmieszczenia jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w powiatach wzdłuż wojewódzkich granic administracyjnych.
   Załącznik do pisma Wojewody Wielkopolskiego z danymi jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w powiatach wzdłuż wojewódzkich granic administracyjnych województwa wielkopolskiego.
 2011-06-09  Akceptacja Ministra Zdrowia aktualizacji dotyczącej wprowadzenia nowego podmiotu powstałego w wyniku przekształcenia SP ZOZ w Słubicach na NZOZ "Szpital Powiatowy" w Słubicach.
 2011-05-27  Porozumienie o współpracy w zakresie ratownictwa medycznego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Wojewodą Lubuskim.
 2011-05-10  Pismo Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Gorzowie Wlkp. z aktualnym wykazem jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 2011-04-19  Pismo Burmistrza Miasta Żagań do Komendanta Powiatowej PSP w Żaganiu w sprawie lądowiska śmigłowców ratunkowych na terenie miasta Żagań.
 2011  Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Lubuskiego - 2011 rok.
   Załączniki do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 2011rok.
 2011-03-02  Zatwierdzenie Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez Minister Zdrowia.
 2010  Uzupełnione tabele  1,2,5,6,8,9,13 do WPDSPRM za 2010.
 2010-06-06  Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - 2007-2010 rok.
 2010-05-31  Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
(2011-2013) – aktualizacja lipiec 2010 rok.
 2010-05-10  Akceptacja nowego Wojewódzkiego Planu Działania Systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne - 2010 rok.
 2009-11-10  Pismo w sprawie utworzenia centrum urazowego w Zielonej Górze
– aktualizacja listopad 2009 rok.
 2007-09-05  Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - 2007-2010 rok.autor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 19-07-2012 12:28 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 12447
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd