Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW : Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych : Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
- Program na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce
- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania
- Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych-cyfrowa szkoła
Wizyt:
2471412
07-09-2011 15:00
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Program został powołany do życia uchwałą Rady Ministrów nr 233/2008 z dnia 28 października 2008 roku. Program skierowany jest do gmin i powiatów, które mogą występować o środki z budżetu państwa w wysokości nie większej niż 50% wartości inwestycji (maksymalna kwota dofinansowania – 3 000 000,00 zł).

Cele Programu:

  • wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych o powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego;
  • wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich o krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

Ramy czasowe realizacji programu:
Zgodnie z harmonogramem:

  • 28 października 2008 roku – powołanie do życia uchwałą Rady Ministrów (31 października 2008 roku – ogłoszenie w internecie o naborze wniosków na rok 2009);
  • 31 grudnia 2011 roku – zakończenie oraz rozliczenie inwestycji realizowanych w edycji w roku 2011.

 

EDYCJA III

2010/2011

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożony przez Wojewodę Lubuskiego Aneks Nr 3 do listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2011 z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

 

Listy zakwalifikowanych wniosków wraz z aneksami - edycja III:

Lubuskie_Lista_A.pdf
Lubuskie_Lista_A_Aneks_1.pdf
Lubuskie_Lista_A_Aneks_2.pdf
Lubuskie_Lista_A_Aneks_3.pdf
Lubuskie_Lista_B.pdf
Lubuskie_Lista_B_Aneks_1.pdf
Lubuskie_Lista_B_Aneks_2.pdf
Lubuskie_Lista_B_Aneks_3.pdf

 

Wzory dokumentów będących załącznikami do umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa:

Oświadczenie Jednostki o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu.doc
Oświadczenie Jednostki o możliwości odzyskiwania podatku VAT.doc
Oświadczenie.doc
Końcowe rozliczenie finansowe na dzień 31 grudnia 2011.xls
Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa zakończonej w roku 2011.xls
Sprawozdanie kwartalne z realizacji projektu.doc
Wniosek o wypłatę dotacji.doc

 

 

EDYCJA II

2009/2010


W trakcie II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dofinansowanie z budżetu państwa uzyskało 37 wniosków jednostek samorządu terytorialnego (12 wniosków powiatowych, 21 wniosków gminnych, 4 wnioski miast na prawach powiatu). Łączna kwota dofinansowania, która została przydzielona dla województwa lubuskiego w drugiej edycji programu wyniosła to 46.900.000 zł, co pozwoliło na zrealizowanie w ramach programu odcinków dróg o łącznej długości ok. 83 km.


Listy zakwalifikowanych wniosków wraz z aneksami - edycja II:


Lubuskie_Lista_A_IIE.pdf
Lubuskie_Lista_A_Aneks_1_IIE.pdf
Lubuskie_Lista_A_Aneks_2_IIE.pdf
Lubuskie_Lista_B_IIE.pdf
Lubuskie_Lista_B_Aneks_1_IIE.pdf
Lubuskie_Lista_B_Aneks_2_IIE.pdf

 

EDYCJA I

 2008/2009


 

W trakcie I edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dofinansowanie z budżetu państwa uzyskało 69 wniosków jednostek samorządu terytorialnego (19 wniosków powiatowych, 48 wniosków gminnych, 2 wnioski miast na prawach powiatu). Łączna kwota dofinansowania, która została przydzielona dla województwa lubuskiego w pierwszej edycji programu wyniosła to 62.500.000 zł, co pozwoliło na zrealizowanie w ramach programu odcinków dróg o łącznej długości ok.120 km.


Listy zakwalifikowanych wniosków wraz z aneksami - edycja I:


Lubuskie_Lista_A_Aneks_1_I.pdf
Lubuskie_Lista_B_Aneks_1_I.pdf
Drogi_powiatowe.pdf
Drogi_gminne.pdf
 

 
autor:
Monika Podsiadło - Orzeł
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 05-01-2012 14:50 przez
Izabela Milczarek
czytany: 2696
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd